Varför ska du välja ekologiska kläder?

Gör en insats för natur, djur och människor genom att välja ekologiska kläder till ditt barn. Intresset och försäljningen av ekologiska kläder ökar ständigt. Men vet du varför du bör handla just ekologiska kläder? 

Ekologiska produkter är oftast dyrare men priset är inte det enda som gör skillnad. Kemikalier finns överallt och många av dem har ett bevisat samband med sjukdomar och allergier. Vi har tagit fram några fakta om ekologisk bomull och textilproduktion som är viktigt att veta.

Bomull och ekologisk bomull

Människan har använt fibrer från bomull och ull till klädplagg och annan textil i över 5 000 år. Bomull odlas i varma och torra områden och är mycket vattenkrävande vilket har en stor påverkan på omgivning och miljö.

Enligt Naturvårdsorganisationen WWF går det åt mellan 7 000–29 000 liter vatten för att få fram ett kilogram bomull. Bomull är också världens mest besprutade gröda. I odlingen används många jordbrukskemikalier och extremt mycket insektsbekämpningsmedel. De flesta bekämpningsmedel är skadliga enligt Världsorganisationen och människor som exponeras för kemikalierna är utsatta för stora hälsorisker.

Ekologisk bomullsproduktion ser ut att öka trots att en ekologisk odling ger sämre skörd och kräver mycket mer arbetsinsatser. Ett av kraven för att bomull ska kunna certifieras som ekologisk är att marken där bomullen odlas inte har bekämpats med kemikalier under minst 3 år.

Därför ska man köpa ekologiska kläder

För många är det idag en självklarhet att köpa ekologisk mat av den enkla anledningen att man inte vill stoppa i sig vad som helst. Konsumenter har blivit allt mer medvetna och information är idag mer tillgänglig än någonsin. Jämfört med maten som vi äter, så vet vi inte särskilt mycket om ekologiska kläder.

Barn är generellt mer känsliga för hälsofarliga ämnen i kläderna, än vad vuxna är. Barnets hud är mycket tunnare och de mindre barnen brukar även stoppa kläderna i munnen.

Biljana Stanojevic (student MAH, miljövetenskap), tvåbarnsmamma från Malmö: Jag köper ekologiska kläder väldigt ofta.

”Utbudet är större och priserna lägre än tidigare då allt ekologiskt kostade multum! Ekologiska plagg skonas från farliga kemikalier som är dåliga för huden, speciellt barnets hud. Dessutom så vill jag vara med och påverka så gott jag kan för att minska miljöproblem.”