Svenska barn får allt lägre IQ

Många gånger tycker vi föräldrar att våra barn är supersmarta. De förstår hur man ska använda modern teknik såsom telefoner och Ipad, långt mycket bättre än oss vuxna. Är detta något positivt?

Svenske hjärnforskaren Martin Ingvar har forskat inom neurovetenskap i 35 år och han har en god bild av vad som gör oss människor intelligenta.

Intelligensen var högre förr

Kurvan för människans IQ har varit uppåtgåenden sedan man började mäta IQ-tester på 1930-talet. Desto mer samhällen har utvecklats, desto smartare har vi blivit. Under de senare åren har dock IQ-nivåerna börjat sjunka – och det går snabbt.

Martin Ingvar säger att just tv och surfplattor är en bidragande faktor till detta. Det syns ett tydligt samband mellan den första generationen barn till föräldrar som vuxit upp med tv och inte gått i en skola där läsning betonas och sjunkande intelligens. Statistiskt sett påverkar IQ-nivån såväl din livslängd och hälsa som självförsörjningsförmågan.

Många föräldrar låter barnen underhålla sig med läsplattor, mobiler och datorer. Tv:n, med ett oändligt utbud,  blir allt oftare barnvakt i de svenska hemmen. Martin Ingvar är ingen teknikmotståndare men varnar för att den moderna tekniken hämmar barnets utveckling.

” Mycket data pekar på att människor som endast blir talade TILL, det vill säga från tv eller surfplattor, inte utvecklar språket lika bra som de som blir talade MED. Och ju färre samtal man har hemma, desto mer tittar man i mobilen, läsplattan eller på tv, säger Martin Ingvar.”

Varför sjunker IQn och vad kan man göra åt det?

Man vet inte helt säkert vad det är som ligger bakom den fallande intelligensen. En faktor som tros ligga till grund är att läsplattor och tv-tittande har ersatt den traditionella leken. När barn slutar leka och prata med varandra så går de miste om viktig språkutveckling vilket gör att det abstrakta tänkandet hämmas, vilket i sin tur påverkar intelligensen. Martin Ingvar påtalar att barn från läsande hem automatiskt får ett försprång. Läsning är ett effektvt instrument för att socialisera in i ett samhälle.

Läs även: Barn och skärmtid

Källa: svd.se, Svenske hjärnforskaren: Ipads och tv-tittande ger barn IQ-brist

Eller kanske är det dags att köpa lite leksaker

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: