Svenska barn blir allt fetare

Barn i Sverige ökar snabbt i vikt och det blir ett allt större hälsoproblem. I övriga världen är situationen ännu värre och i vissa länder har andelen feta barn tiofaldigats.

Barn och övervikt

I Sverige har andelen svenska pojkar med övervikt mer än trefaldigats de senaste 40 åren. Andelen feta flickor har under samma period fördubblats. Siffrorna rapporteras i tidskriften The Lancet som publicerar en stor internationell studie som visar utvecklingen av övervikt och fetma bland barn och ungdomar i 200 länder mellan åren 1975 och 2016.

I många länder är övervikt ett jätteproblem. Ofta nämns USA där drygt 40 procent är överviktiga och ungefär var femte barn lider av fetma. I Sverige är nästan var femte flicka och var fjärde pojke överviktig i Sverige.

Barn rör sig mindre

Tittar man på barn i fyraårsåldern så sitter nästan de ner under nästan hälften av sin vakna tid. Sju av åtta 13-åringar rör på sig för lite och svenska barns näringsintag utgörs till 22 procent socker. Inte konstigt att barn blir överviktiga.

Problem när barn lider av övervikt

Barn med fetma utvecklar ofta insulinresistens, blodfettrubbningar och leverpåverkan. Detta kan leda till följdsjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar redan i unga år. Det är under uppväxten som framtida hälsovanor formas. Hälsosamma vanor under uppväxten kan sannolikt förhindra 80 procent av hjärtsjukdomar och stroke och vart tredje fall av cancer.

Hur kan man minska övervikten hos barn?

Rörelse och bättre kost är en bra grund för att minska övervikt och fetma hos barn. Barn bör röra sig aktivt under minst 60 minuter dagligen och äta minst 500 gram frukt, grönt eller bär varje dag. Börja idag!

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: