Smitta inte ditt barn med mässling!

Just nu erbjuder en västsvensk kvinna andra föräldrar möjligheten att komma förbi med sina barn för att smitta dem med mässling. Tanken är att detta ska göra barnen sjuka i mässling och därmed slippa vaccination. Det är inte olagligt att sprida sjukdomen, men det är ytterst olämpligt.

Mässling är en sjukdom som kan vara direkt farlig för flera grupper och sjukvården larmar och varnar just nu för att sjukdomen sprids. Mässling är en av de kanske mest smittsamma sjukdomarna som finns idag och den tar runt 300 liv varje dag.

Om mässling och barn

Mässling är luftburen och risken att smittas kan finnas kvar i veckor om man inte är vaccinerad eller tidigare haft mässling. Att bli smittad med mässling kan vara ytterst farligt, inte minst för barn mellan sex och nio månader. I värsta fall kan mässling leda till döden.

I Sverige ges vaccinet i två doser inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Barn får vaccinet dels vid 18 månaders ålder och sedan i årskurs 1-2 (barn födda från 2002).

Vem är mottaglig för mässling

  • Barn under 18 månaders ålder.
  • Personer som avstått vaccination.
  • Personer födda mellan 1960-1981 som exempelvis endast fått en dos vaccin.

För att sjukdomarna inte ska få fäste i befolkningen krävs att över 90-95 procent är immuna.

Källa: Västra Götalandsregionen, Expressen, Folkhälsomyndigheten.