RS-virus eller förkylning

Ofta börjar en RS-virusinfektion som en vanlig förkylning. De flesta märker inte ens att de får viruset utan lever i tron att det är en vanlig förkylning. Har du äldre barn eller är vuxen så behöver du normalt inte oroa dig för vilket det är.

RS-virus orsaker främst besvär för barn som är yngre än ett år som kan bli väldigt sjuka, med besvärlig hosta och svårigheter att andras. Du kan behöva söka vård omgående.

RS-virus i Sverige

Antal fall av RS-virus i Sverige har ökat under senaste åren och nivån pikar årligen i februari och mars. Sett till antalet är det en del som drabbas, det handlar om totalt sett 500-600 diagnoser i veckan under pikperioden.

RS-virus sprids lätt och därför ett vanligt luftvägsvirus som infekterar luftvägarna. Under en livstid har alla, både vuxna och barn, minst en men ofta flera RS-virusinfektioner.

Så sprids och smittar RS-viruset mellan barn

RS-virus överförs vid fysisk kontakt med någon som har viruset, exempelvis om man tar i hand eller pussas. RS-viruset överlever upp till sex timmar på hårda ytor såsom bord, böcker och dörrhandtag. På textilier och hud lever det kortare. Detta betyder dock att man kan bli smittad av att låna leksaker av något annat barn, vilket gör att viruset färdas snabbt i förskola och skola.

För att viruset ska få fäste så måste det komma i kontakt med slemhinnor i ögon, näsa och mun. När barn petar sig i ögonen, näsan eller tar i munnen hjälper de således till att sprida viruset. RS-viruset kan även smitta genom luften om man står nära någon som hostar eller nyser. Från det att man kommit i kontakt med RS-viruset och blivit smittad tar det tre till sex dygn innan man blir sjuk.

Symptom för RS-virus

Även hos barn är symptomen väldigt lika de man har vid en vanlig förkylning. Barnet har ofta snuva, ibland med segt slem. Barnet hostar och kan få lindrig feber på drygt 38 grader. Ögonen kan också bli röda och lite irriterade.

För de minsta barnen kan det sega slemmet som kan komma vid en RS-infektion hindra andningen. Särskilt då barn yngre än ett år andas mest med näsan. Andningen kan därför bli jobbig, de blir orkeslösa och får svårt att äta. Hos barn mindre än sex månader orsakar viruset ofta en infektion i den minsta luftrören, s.k. bronkiolit. En RS-virus varar ofta längre än en vanlig förkylning, ibland upp till en månad.

Om barnet tillhör en riskgrupp ska du alltid söka vård. Det ska du även göra om arnet verkar mycket trött och du inte får kontakt med barnet i den utsträckning som du brukar. Du ska även söka hjälp om barnet har ansträngd andning, är blek och blåaktig i huden (ex på läpparna och under naglarna) eller om barnet inte orkar äta och dricka.

Barn som tillhör en riskgrupp

Vissa barn har större risk att bli svårare sjuka vid en RS-infektion. Om något av följande stämmer räknas ditt barn till en riskgrupp:

 • Barnet är yngre än två månader.
 • Barnet är född mer än fem veckor för tidigt, fram till att hen är ett år gammal.
 • Barnet har någon immunbristsjukdom.
 • Barnet är under två år och har en kronisk lungsjukdom.
 • Barnet är under två år och har någon hjärtsjukdom.
 • Barnet är under två år och har någon neurologisk sjukdom.

Förebygg och undvik att smittas av RS-virus

 • RS-virus smittar lätt vilket gör det svårt att inte stöta på viruset. Däremot kan man skydda sig och framförallt de minsta barnen från att bli sjuka. Tipsen är enkla för att minimera risken:
 • Tvätta händerna ofta. Använd gärna handsprit.
 • Undvik kontakt med förkylda barn och vuxna.
 • Amma om du har möjlighet.
 • Har du nyfödda eller små barn så håll dem borta (så gott det går) från sjuka vänner och släktingar.
 • Under förkylningstider kan det vara bra att träffas utomhus och i en miljö där man inte leker med varandras leksaker.
 • Be äldre syskon att tvätta händerna så snart de kommer hem.
 • Ge barnet en rökfri miljö

Källa: Folkhälsomyndigheten.se, 1177.se, rsvirus.se.

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: