Regler när förskola och skola publicerar bilder på dina barn

Vet du vilka regler som gäller när förskola eller skola väljer att publicera bilder, enskilt eller i grupp, på barn i verksamheten?

Bilder på förskolebarn och skolbarn i sociala medier

Idag är det allt vanligare att personalen i förskolan eller skolan tar bilder under skoltid. Bilderna kan vara tagna på barnen när de genomför någon specifik aktivitet, när de leker fritt, när de är på utflykt eller när de har lektion. Syftet med att publicera bilderna är normalt att föräldrar, elever och medarbetare ska kunna följa eleverna i deras utveckling, verksamhetens innehåll, vilket tema de arbetar med just nu, etc. Ibland publiceras bilderna på förskolan eller skolans blogg, Facebooksida eller liknande. Vad är då egentligen som gäller?

Vad säger lagreglerna vid publicering av dina barn i sociala medier?

När det gäller barn på förskolan så råder det sekretess och information kan därför inte spridas och delas hur som helst. Såhär säger JARLA Juristbyrå om bilder och information om era barn på sociala medier:

”Uppgifter som är sekretessreglerade får som regel aldrig förekomma på internet. Inom förskolans verksamhet råder det stark sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Förskolan får därför inte publicera bilder och skriva inlägg med uppgifter om ditt/ert barn i sociala medier som gör att barnet kan identifieras. Inte sällan tror personalen att det är okej att lägga ut bilder och skriva inlägg om ”deras” elever t.ex. på Instagram eftersom det är en sluten grupp föräldrar som ”bara” kan komma åt innehållet. Även här krävs uttryckligt samtyck från vårdnadshavarna eftersom det går att kopiera bilder och inlägg som finns på Instagram (oavsett om det är avsett för en sluten eller icke sluten grupp) och därigenom kan föräldrar lägga ut aktuell information på sina sociala medier och därmed är uppgifter om barnen och elever offentliggjorda.”

”Det är viktigt att personalen på förskola och skola inte lägger ut bilder på barn och elever eller skriver inlägg på hemsidan eller andra sociala medier utan vårdnadhavarnas uttryckliga samtycke till detta. Att publicera något utan ett uttryckligt samtycke från vårdnadshavarna kan utgöra en risk att detta kvalificerar som ett brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.”

Mer om bilder på Facebook och andra sociala medier

Om du inte aktivt tagit ställning till om du vill att bilder ska publiceras på ditt barn så bör du tala med förskolan / skolan. Personalen har enligt lag inte rätt att publicera någon information om ditt barn utan ditt samtycke.