Prematura barn klarar sig bra i skolan

Föräldrar till prematura barn får ofta höra att deras barn kommer att få det tufft i skolan. Ny forskning visar dock att skillnaderna är obetydlig och att barnen ofta kommer ifatt sina jämngamla kompisar.

Forskningen genomfördes av en forskargrupp från amerikanska Northwestern University där de följt över 1,3 miljoner barn i över tio års tid. Resultatet visar att skillnaderna när det gäller akademiska framgångar är försumbara.

Prematura barn gör ofta sämre ifrån sig på standardiserade prov, men skillnaden blir mindre och mindre för varje vecka. Barn födda vecka 25 eller senare klarar sig bara marginellt sämre och efter vecka 28 finns knappt några skillnader.

Studien brister när det kommer till frågan ”Varför?”. Man vet således inte om barnets framgång kan bero på biologiska faktorer eller på extra stöd från familj eller skola. Forskarna säger dock att man trots detta inte ska förringa resultatet som säger att även för tidigt födda barn kan göra väldigt bra ifrån sig.

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: