Pedagogisk leksak, vad är det?

Något som har diskuterats och debatterats är ämnet leksak. Vad är en leksak? Är de viktiga? För vem? Barnen, föräldrarna eller forskarna? Och finns det pedagogiska leksaker? Vad gör i så fall en leksak mer pedagogisk än en annan?

I leksaksdirektivet definieras leksak som varor utformade eller avsedda att användas för lek av barn under 14 år. De flesta forskare har även enats kring att pedagogiska leksaker finns det egentligen ingenting som heter utan det handlar om hur de används i leken och om de bidrar pedagogiskt eller inte till barnets inlärning.

Det man kommit fram till genom forskning och olika undersökningar är att öppna material, är mest pedagogiska. Med öppna material menar man de som inte är färdiga och som kan ha flera användningsområden som tex LEGO. Dessa leksaker är de som bidrar mest till samspel och dialog och därmed till utveckling.

Lek och lärande med eller utan pedagogiska leksaker

Leksaker är inte nödvändiga för barns utveckling utan det viktigaste är interaktionen och samspelet människor emellan. Birgitta Knutsdotter-Olofsson har kommit fram till att: “ Fri lek kan inte uppstå av sig själv. Även om barnen har lust att leka behöver de lugn, trygghet & engagemang från de vuxna för att komma igång. En vuxen närvaro är en förutsättning för leken.” Marie-Louise Folkman, psykolog och Eva Sedin specialpedagog skriver i sin bok: Barn som inte leker  att: “närhet till vuxna är nyckeln till barns förmåga att leka”.

Låt barnen vara med så mycket i vardagen som möjligt. Få dem att räkna äpplen eller räkna ut vad det kommer att kosta när ni handlar, låt dem lägga saker i olika lådor och burkar när ni packar upp. Leta upp varsin pinne på vägen hem och se vilken som är längst eller kortast, eller varsin sten och jämför tyngden.

Tänk på att alla våra rekommendationer på “pedagogiska leksaker” är godtyckliga och att det är många av dessa leksaker som barnen kan ha glädje av under många år. Vi ska komma ihåg att alla är vi unika med individuell utvecklingskurva.

Lär känna barnen, interagera så mycket som möjligt med dem och om det handlar om presenter, var inte rädd att fråga föräldrarna. De känner ju sina barn bäst. Hoppas att det har varit en hjälp på vägen och tänk på att det viktigaste barnen kan få är tid och interaktion med både er, andra vuxna och andra barn. 🙂

Forskning och pedagogiska leksaker

Leksaker har funnits sedan urminnes tider. Deras och lekens betydelse för barns utveckling har diskuterats på olika sätt under olika tidsepoker. Redan de gamla grekerna Platon och Aristoteles beskrev att man ska ha leken i åtanke när man undervisar. De menar att utbildning och lek hör ihop. Man har lättare att lära sig när man har roligt!

Forskning kring barnens lek har ökat i stora delar av världen under de senaste 20 åren. Denna forskning har visat att barn inte skiljer på att lära och leka utan det är genom leken de lär sig. Birgitta Knutsdotter-Olofsson, svensk professor, författare och modern till modern lekpsykologi, säger: ”Lek är hjärngymnastik och naturens egen pedagogik”. Matti Bergström är en finsk hjärnforskare som uppmärksammat lekens betydelse för hjärnans utveckling och för lärande Han menar att leken är nödvändig för lärandet hela livet. “Vi ska vara rädda om barnhjärnan för den har vi glädje av hela livet. För mycket faktainlärning i förskoleåldrarna motverkar nytänkande och kreativitet”, säger han.

Visst hänger det ihop? Det man har lätt för att lära sig är oftast det som är roligt. Det blir roligare när man lär sig mer! Härligt, eller hur!

En annan upptäckt som man gjort är att mycket hänger samman. Genom att tex träna motoriken och balansen främjas språkutvecklingen eftersom balanscentrum och talcentrum ligger nära varandra.

En sammanfattning av “Pedagogiska leksaker” och lekande som främjar lärande i olika kategorier:

“Pedagogiska leksaker” kan vara ett mycket bra verktyg för barnen att lära sig om hur saker och ting, andra människor och världen i stort fungerar.

  • Språkutveckling stimuleras främst genom lekfulla, verbala övningar. Exempel på detta kan vara LEGO, korsord och vissa sällskapsspel
  • Fysiska leksaker och rörelselekar uppmuntrar kroppsliga förnimmelser. Alla lekar och spel som uppmuntrar rörelse hjälper barnens hand-öga koordination och finmotorik, etc. Hopprep, danslekar, kulspel med mera är bra exempel.
  • Lekar som syftar till att lära barnen att resonera sig fram till lösningar, och sätta saker och ting i rätt mentala fack är de logiska lekarna. Typexemplet: klassiska pussel!
  • Lekar som baseras på rytm och melodier främjar barnets musikaliska utveckling och kallas för det musikaliska lärandet. Trumma, triangel är uppskattade leksaker.
  • Förmågan att uppfatta världen omkring oss i olika dimensioner tränar barnen genom bilder, diagram, färger och kreativa övningar av olika slag. Målning och modellbyggande och labyrinter är bra exempel på den spatiala leken.
  • Barnens sociala förmåga övas genom olika lekar i grupp- och rollspel där de övar den sociala förmågan genom Interpersonellt lärande.
  • Något som kanske gärna missas i denna värld med lättillgänglig stimulans i alla möjliga former är det Intrapersonella lärandet. Genom att barnen leker på egen hand och skapar en rik inre värld främjas deras kreativa förmåga och känsloliv på ett helt annat sätt än när de leker med andra. Det är viktigt för små barn att få vara själva ibland och använda sin fantastiska förmåga att fantisera och att utveckla det Intrapersonella lärandet.

 

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: