För mycket skärmtid skadar barns hjärnor

Enligt barn- och skolläkaren Åse Victorin så får barn som har för mycket skärmtid svårare att känna empati vilket sedan aldrig går att ta igen.

Skärmtid är ett ämne som länge varit på tapeten. Med plattor och mobiltelefoner ständigt närvarande är det svårt att veta vad som är en lagom dos av användande.

Skärmtiden idag är oroande

Åse Victorin träffar i sitt jobb många ungdomar som är stressade och deprimerade och hon är oroade över skärmanvändandet. Hon har inget emot datorer och skärmar som arbetsredskap, men spelande, tittande och kommunicerade via skärmar är skadligt. Enligt Åse Victorin är skärmtiden hämmande för den kognitiva utvecklingen och ungdomar som historiskt haft mycket skärmtid har sämre förmåga att känna empati.

Hon säger även att hjärnan är plastisk. De områden som tränas utvecklas och de som inte används går tillbaka. Barn måste därför träna sig även i empati, vilket är något man inte får genom skärmtid. Åse Victorin kritiserar därför Skolverkets förslag om att digital teknik ska bli obligatoriskt i förskolan. Barn utvecklas bäst genom att använda alla sina fem sinnen i en tredimensionell värld, att interagera med barn och vuxna och genom att röra på kroppen.

Margareta Rönnberg, professor emeritus i filmvetenskap med inriktning mot barn och medier säger dock emot. Skolläkaren vet inte vad hon talar om. Det finns ingen forskning som visar att barns hjärnor skadas, säger hon.

Sämre skolresultat med mer skärmtid

Det finns undersökningar som pekar på att mer tid framför skärmen innebär sämre prestation i skolan. Pisaundersökningen 2015 visade att de barn som satt mest framför skärmen presterade sämst på provet. Enligt Åse Victorin innebär inte tidig användning av skärm och dator något försprång. Tvärtom, så anser hon att de som börjar använda datorer sent är mer kreativa när de sedan använder datorer.

Tips till föräldrar angående skärmtid

Först och främst så gäller det att inte se till hur andra familjer gör, då de flesta gör fel. Sätt tydliga regler för vad som gäller i er familj.

Källa: http://www.helagotland.se

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: