Mer än var tredje gravid kvinna i Sverige är överviktig eller fet.

Fetma vid graviditet blir allt vanligare. Det är ett känsligt ämne och det är viktigt att veta att man aldrig ska banta under graviditeten. Att vara fet innebär ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning. Det är därför viktigt att våga prata om et säljer forskare, Olof Stephansson.

Vi vet att övervikt och fetma gör graviditeten och förlossningen svårare. Olof Stephansson, forskare vid institutionen för medicin, Solna träffar i sitt arbete som förlossningsöverläkare många överviktiga kvinnor som får svåra graviditeter och förlossningar. Jämför man över tid så var 1993 ungefär en av fyra gravida kvinnor överviktiga (25%), men motsvarande siffra för 2013 var två av fem (38%).

Risker om gravida är överviktiga

Om den gravida kvinnan är fet, jämfört med en normalviktig kvinna, så finns det en ökad risk för tidig prematur förlossning samt för att barnet ska dö i magen. Även mammans hälsa, i form av ökad risk för graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning kan påverkas.

– Risken att föda för tidigt är trefalt högre för feta kvinnor. För blodtryckssjukdomarna och havandeskapsförgiftning har kvinnor i den kategorin med högst BMI en femfaldig ökning jämfört med normalviktiga, så det är stora riskökningar, säger Olof Stephansson.

Vilken hjälp får överviktiga gravida?

Detta skiljer sig åt mellan mödravården i de olika landstingen. Oftast så får dock kvinnor med ett BMI över 30 extra hjälp och åtgärder i form av bland annat diabeteskontroller, besök hos nutritionist och extra blodtrycksmätningar. När man fått reda på att man är gravid så är det dock inte rätt tillfälle att banta.

Olof Stephansson är ansvarig för det nya nationella Graviditetsregistret, ett så kallat kvalitetsregister som syftar till att öka kvalitet, förbättringsarbete och forskning inom graviditet och förlossning. All den samlade data i detta register ska i framtiden användas för att möjliggöra en bättre riskbedömning för enskilda kvinnor. Där ser han en potential att använda forskningen till att hjälpa kvinnor att bli motiverade att kontrollera sin vikt.

Källa övervikt vid graviditet: Medicinsk Vetenskap nummer 2 2017, Karin Söderlund Leifler

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: