Mammans vikt och schizofreni kopplas ihop

Det har visat sig att kvinnor som ökar för lite i vikt under en graviditet löper ökad risk för att få barn med schizofreni. Studien publicerades 2017 och genomfördes med över en halv miljon svenskar.

Forskare vid Karolinska institutet har nu upptäckt en ökad risk för schizofreni bland barn till svenska kvinnor som gick upp mindre än åtta kilo under graviditeten. Liknande resultat har man sätt historiskt, men då har det varit svårt att se samband i Sverige.

Under andra världskrigets sista vinter slog svälten till i Nederländerna och även ofödda drabbades. Senare i livet resulterade svält under graviditeten till en dubblad risk hos dessa kvinnors barn att drabbas av schizofreni eller någon annan så kallad icke-affektiv psykos. Liknande resultat har setts i andra delar av världen.

I studien tittade man även på hypotesen att ärftliga faktorer skulle kunna ligga bakom både en låg viktuppgång hos mamman och en psykisk sjukdom hos henens barn. Genom att jämföra helsyskon kom forskarna fram till att en låg viktuppgång hos mamman i sig sannolikt ökar risken för en icke-affektiv psykos hos barnet.

Renee Gardner, forskare i folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, är orolig för att vissa kvinnor försöker hålla nere vikten under graviditeten för att uppfylla skönhetsideal, eller av rädsla för att det kan bli svårt att gå ner igen efter förlossningen. Renee säger:

”Mitt råd är att lyssna på vårdens rekommendationer om viktuppgång. Våra resultat ger ännu ett skäl till att följa dem.”

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: