Graviditeten förändrar din hjärna i minst 2 år!

Att en graviditet förändrar kroppen fysiskt är det ingen tvekan om. Inte heller att hormonerna under graviditeten påverkar allt från smak till humör. Men visste du att din hjärna kan förändras i sådan utsträckning att du påverkas i minst två års tid?

Enligt en studie som publicerats i tidskriften Nature Neuroscience kan graviditeten leda till strukturella förändringar av hjärnan som kvarstår under minst två års tid (publ. dec 2016).

Hur påverkas hjärnan under graviditeten

Forskning kring vad som händer med hjärnan under graviditeten har varit relativt begränsad. Forskare från Spanien och Nederländerna har därför undersökt förstföderskors hjärnor med MRI, magnetisk resonanstomografi.

Studien omfattade 25 förstföderskor och 19 mån som skulle bli pappor. Det finns även en nästans lika stor kontrollgrupp med icke föräldrar. Samtliga deltagare fick sina hjärnor avbildade med MRI. De resultat man kunde se var att gravida fått en minskad mängd grå substans ibland annat främre delen av hjärnan, pannloben, samt i temporalloberna längs hjärnans sidor. Dessa områden är kopplade till förmågan att sätta sig in i vad andra människor tänker och känner. Den minskade mängde grå massa, låter hemskt, men det innebär inte att hjärnan krymper.

De slutsatser som forskarna arbetar med efter denna studie är att mödrarnas hjärnor genomgår en typ av mognadsprocess som förbereder dem på föräldraskapet. En spekulation är att svaga nervceller rensas bort i vissa regioner av hjärnan för att skapa utrymme åt mer effektiva och specialiserade nervcellsnärverk. Detta menar forskarna skulle vara viktigt för att den framtida modern ska bli bättre på att avläsa barnets behov. I studien såg man att ju större förändringar som ägde rum i hjärnan, desto bättre kunde mamman knyta an till sitt barn känslomässigt.

När man två år senare  följde upp förändringarna på deltagarna i studien såg man att förändringen fanns var i hjärnan. Däremot såg man inte samma förändring i blivande pappors eller icke-gravida kvinnors hjärnor.

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: