Förstår ditt barn värdet av pengar?

Idag vet många barn inte vad ett mjölkpaket eller en streamingtjänst kostar. Barn tycker ofta att föräldrar kan köpa nytt om något går sönder. Att få barn att förstå värdet av pengar är inte helt lätt.

Bolaget Veckopengen genomförde en undersökning om barns kunskaper om pengar och ekonomi där drygt tusen barn mellan 5-17 tillfrågades. Barnen fick frågor om priset på produkter som de själv ofta förtär eller nyttjar. Undersökningen visade tydligt att barn inte vet vad saker är värda eller vad de kostar.

Barn och vardagsekonomi

Det finns värden även i saker såsom abonnemang och surf och enligt Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, så går det att lära barn detta. Ett sätt är att ställa kostnaden för abonnemanget i relation till något som barnet förstår, exempelvis antalet glassar eller biobiljetter.

Om barnet får vecko- eller månadspeng så skulle en del av denna peng kunna gå till de abonnemang som används. På detta sätt kan barn lära sig vad saker kostar och kanske även att ifrågasätta vissa kostnader. Många barn tror idag att allt på internet är gratis. Ingela Gabrielsson tycker att det är extra viktigt att barn förstår sig på kostnaderna i det digitala området. Detta då det pågår en snabb teknisk övergång, där barnen står i ett gränsland mellan kontanter och digitala pengar. När barn nu växer upp utan att se pengar kan de få det svårare att förhålla sig till pengar i framtiden.

I slutändan handlar det om att barnen ska ta ansvar för sin ekonomi när de blir vuxna. De måste förstå konsekvenserna och fatta klocka beslut genom prioritering av sina utgifter.

Källa TT

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: