Förslag på kortare sommarlov

Det har under de senaste veckorna debatterats en del kring sommarlovets längd. Den som dragit igång debatten denna gång är Anna König Jerlmyr som är gruppledare och oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholm stad.

Anna König Jerlmyr säger bland annat att elever från tuffare förhållande är de som drabbas värst av dagens system med långa sommarlov. En tredje skoltermin skulle göra den svenska skolan mer modern.

Skolstarten är nu runt hörnet efter en lång ledighet. Den långa sommarledigheten härstammar från en tid då barnen behövde vara hemma på sommaren och hjälpa till med jordbrukssysslorna. Idag är samhället förändrat och för många är det svårt att få ihop sommarlov och semestrar.

Lov vs föräldrars semester

I Sverige har de flesta föräldrar inte mer än fem veckors semester, vilket gör det svårt att pussla ihop livet under sommarlovet. Många familjer väljer att dela upp sin semester för att täcka en större del av lovet. Detta innebär samtidigt att familjen inte får vara ledig tillsammans. Särskilt svårt blir detta för ensammanstående föräldrar.

Kunskap och studier

Det har gjorts en del undersökningar som mätt barns kunskaper inom skolämnena vilka visat att dessa försämras under loven, framför allt under det långa sommarlovet. Det finns även forskning som visar att långa sov ökar de sociala klyftorna i samhället. En del barn får mycket stimulans och närhet till böcker och olika aktiviteter. Andra barn tvingas sitta hemma helt utan aktivering.

Enligt PISA-undersökningen från december 2016 minskar likvärdigheten i den svenska skolan. Skillnaderna ökar mellan exempelvis svenskfödda elever och utlandsfödda. En extra skoltermin skulle motverka segregationen och stimulera eleverna kunskapsmässigt. Av bland annat denna anledning vill Moderaterna i Stockholm förändra nuvarande läsårsindelning i den svenska skolan från två terminer till tre. Studierna skulle därmed kunna spridas jämnare över läsåret och minska stressen för många elever. En extra termin skulle göra att sommaren kan utnyttjas till att komma ifatt i skolan, lära sig mer och utvecklas snabbare.

Källa: En sammanfattning av Anna König Jerlmyr, SVT Opinion.