Förskolan är bra för barns psykiska hälsa

Studier som sammanställts så sent som sommaren 2017 visar att förskolan har positiva effekter på både barns psykiska hälsa och på deras senare i studieresultat i både språk och matematik.

Många barn tillbringar mycket tid på förskolan och samtidigt har många föräldrar dåligt samvete för just detta. Kanske kan denna artikel lätta ditt dåliga samvete.

Syftet med förskolan är dels att föräldrar ska kunna arbete, dels att barnen ska få bättre hälsa och livschanser. En viktig del av förskolans arbete är att stödja barnens förmågor till att uppleva, reglera och uttrycka känslor, bilda nära och trygga relationer och utforska sin omvärld. Förskolan är således en stor och viktig del av barns tillvaro och uppväxt samt för barns psykiska hälsa och utveckling.

Forskning visar att förskolan har positiva effekter både på barn psykiska hälsa och på deras senare studieresultat i både språk och matematik. Flera studier visar på lägre förekomst av psykiska problem bland barn som tagit del av förskola. I vuxen ålder har de som gick i förskola högre utbildningsnivå och högre inkomst. Det har också visat sig att det finns ett samband mellan personalens kompetensutveckling samt utbildningsnivå och barns hälsa och utveckling.

Fakta om svenska förskolan

De festa barn i Sverige tar del av förskola: År 2015 gick hela 94 procent av alla barn i åldern 4–5 år i förskola, och 76 procent av barnen i åldern 1–3 år. År 2013 användes 1,6 procent av BNP till skattefinansierat stöd till förskola.

Studien är en litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: