Bebisar sover bättre i eget rum

Som nybliven förälder vill man ofta ha sitt barn nära sig. En ny amerikansk studie visar att det är bättre för bebisar som passerat fyra månader om de får ligga i eget rum.

I Sverige rekommenderar socialstyrelsen att nyfödda barn fram till de blir tre månader bör sova i egen säng i föräldrarnas sovrum. Detta beror på att det har visat sig minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

Bland föräldrar råder det ofta delad mening i hur länge barn ska sova i samma sovrum eller säng som föräldrarna. Barn i egna sängen kan leda till sömnbrist på grund av störd nattsömn. Samtidigt kan det för vissa kännas jobbigt och bli ett störningsmoment om bebisen sover i ett annat rum. En del föräldrar tycker att man ska vänja små barn vid att sova ensamma så fort som möjligt.

Den amerikanska studien visar att nyfödda barn sover bättre i eget rum om de är minst fyra månader gamla. Studien genomfördes bland 230 förstagångsmammor i Pennsylvania och tyder således på att man med gott samvete kan försöka få sina barn att sova ensamma relativt tidigt. Resultatet från studien visade att barn som sov i eget rum i genomsnitt sov 45 minuter längre än de barn som delade sovrum med föräldrarna. Forskarna följde senare upp studien som då visade att 2,5-åringar som fått ligga i eget rum sedan de var nio månader även de visade samma sömnvinst. En brist i studien är att den bygger på mammors subjektiva tolkning och återgivning av sömnen och inte på några objektiva mätningar.

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: