Barnuppfostran – hur uppfostrar man ett barn?

När det gäller barnuppfostran så finns det flera olika skolor som alla är mer eller mindre rätt eller fel. Synen på barnuppfostran beror på kultur, arv, social ställning, ålder och många andra faktorer. I de flesta länder är exempelvis aga som uppfostringsmetod tillåten, medan det är förbjudet i Sverige.

Idag menar många forskare att barn ska mötas med respekt och bli lyssnade till. Vuxna ska fostra barnen till fria, självständiga individer. De flesta som pratar om barnuppfostran är överens om att barn ska ha tydliga gränser. Ett barn mår bra av rutiner och regler.

”Hur du än väljer att uppfostra ditt eller dina barn är det viktigt att det finns tydliga gränser. Ett barn som får göra precis som det vill, mår inte bra i längden.”

Barnuppfostran – en förhandling

Som förälder kan du se barnuppfostran som en förhandling istället för att bara se det som att du säger ifrån. Med detta avses inte mutor, utan att man som förälder ska vända på problemet.

Försök att ställa frågor till barnet som gör att barnet gör ”rätt” val. Möts du av trots och ett ”nej, jag vill inte”, så kan du bara lugnt säga till ditt barn: ”nu är det så”. Att ditt barn säger nej till dig kan bero på ett härmande beteende, där du säger nej allt för ofta.

Barnuppfostran – säg inte OM

När man som förälder hamnar i en konfliktsituation är det lätt att man tar till ett ”OM”. Exempelvis kan man säga: ”OM du inte städar nu så får du inte titta på barnprogram sen” eller ”OM du slår lillasyster en gång till, så blir det inget godis på lördag”.

Denna typ av hot, kan ses som en utmaning av många barn. En möjlighet att testa sina gränser och fungerar därför oftast mycket dåligt som uppfostringsmetod. Ett bättre sätt skulle kunna vara att istället säga; ”Kom så ska jag visa dig vart du kan kasta bollen utan att något kan gå sönder. Det är så onödigt när saker går sönder och jag blir ju bara arg och ledsen då”.

De som läste avsnittet om barnuppfostran läste även mer om trots och trotsåldern.

Källa barnuppfostran: Barnuppfostran.se, 1177, wikipedia.se

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: