Barns utveckling år för år

Barn utvecklas olika mycket och på olika sätt beroende på olika faktorer. I barnets utveckling ingår både en fysisk och psykisk utveckling. Barnet går igenom olika faser som kan innehålla både frustration och glädje.

Läs om barns utveckling år för år:

Barns utveckling 1-2 år
Barns utveckling 2-3 år
Barns utveckling 3-4 år
Barns utveckling 4-5 år

 

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: