Barns utveckling 4-5 år

Barnets utveckling går i den här åldern mot allt mindre självcentrering. Barnet kräver nu inte lika mycket uppmärksamhet, men det behöver fortfarande föräldrarnas hjälp. Typiskt för denna ålder är att barn har mycket fantasi, som lätt blir en sanning i barnets ögon.

Barn som är runt fyra år kan mycket väl bli klängiga igen. Barn runt tre är ofta kaxiga och glada över sin självständighet, medan barn mellan 4 och 5 års ålder mycket väl kan gråta när mamma eller pappa lämnar dem. Barnet kan böna och be om att föräldrarna ska stanna. Samtidigt börjar fyraåringen få bra självkänsla och tror på sin egen förmåga. De söker sig därför allt längre bort från föräldrarna. De här två helt olika beteendena kan mycket väl skifta från tid till annan.

Till fyraårsåldern hör nyfikenheten och den typiska frågan; Varför då? Barnet vill nu verkligen veta varför saker och ting är som de är. Det är även vanligt med frågor om liv och död. Räkneord är nu också intressanta och barnet lär sig även årstiderna och kan stolt berätta när det fyller år.

Barnets sociala utveckling 4-5 år

Samvetet kommer smygande när barnet är runt fyra år och det kan då vara strängt både mot sig själv och mot andra. Att tvinga barnet att säga ”förlåt” innan dess är med andra ord egentligen inte meningsfullt, men kan åtminstone uppfattas som artigt.

Kompisar blir runt fyra år allt viktigare. Barnet lär sig nu att visa hänsyn, att samarbeta, kompromissa, vänta på sin tur och nu vaknar även empatin. Barnet förstår nu allt mer vilket även visar sig när det gäller hot och faror. Barn kan nu bli ängsliga och allt från mörkrädsla till att barnet inte vågar gå ensam på toaletten, är fullt normalt.

Samtidigt som de lär sig hänsyn och att vänta på sin tur så vill de gärna bestämma och göra upp planer. Föräldrar och folk som är i närheten kan mycket väl bli engagerade i barnets lek. Fyraåringen tycker om att leka med barn i samma ålder. De lekar gärna rollekar där de nu kan leka med en sak och låtsas att det är något annat, exempelvis kan en pinne vara ett trollspö, eller två stolar på rad en bil, etc. Många barn i den här delen av utvecklingen tycker även om att ta risker och att pröva nya saker. Barn leker gärna enkla lekar med enkla regler som ger struktur åt de fria tankarna.

Barnets fysiska utveckling 4-5 år

När barnet är fyra år utvecklas barnet till att behärska kroppen och över på att gå balansgång och hoppa högt och långt. Växtvärk är vanligt i denna ålder (Läs mer om växtvärk). Barn har även svårt att sitta still i denna ålder. De brukar därför tycka det är kul med klätterställningar eller klätterträd.

Barnet ritar nu allt mer detaljerat och resultatet ser allt mer ut som verkligheten. För barnet är ritningen nu ett sätt att bearbeta upplevelser, både positiva och negativa. Barnets fingerfärdighet utvecklas i snabb takt, men det kan fortfarande vara svårt att exempelvis hälla upp mjölk i ett glas. Att knäppa knappar kan dock gå bra. Många barn gillar nu att pyssla, leka med lera eller göra halsband av små pärlor.

Vad kan barn som är 4-5 år?

Barn utvecklas olika, men det finns vissa saker som är relativt generella för ett barn mellan 4 till 5 år. Här hittar du en lista över vad de flesta barn brukar kunna göra i den här åldern. Tänk på att barn inte kan bokstäver eller kan räkna om de inte tränar på det.

– Barnet kan nu stå på ett ben längre än 10 sek.
– Kan hoppa över föremål.
– Kan göra kullerbytta.
– Gunga själv i en gunga.
– Delar med sig av leksaker och väntar på sin tur.
– Kan rita några olika bokstäver.
– Barn ritar nu allt mer detaljrikt.
– Kan klippa själv efter ett streck.
– Använder kniv, gaffel och sked.
– Leker gärna roll- och låtsaslekar.
– Klarar ofta att gå på toaletten själv, men kan behöva hjälpa att torka.
– Pratar nu i meningar innehållande fler än 5 ord.
– Kan berätta vad de heter och var de bor.
– Barnet berättar osanna historier och skryter gärna.
– Kan räkna till 10 eller mer.
– Känner igen minst 4 färger.
– Vill gärna leka med andra barn i samma ålder.
– Tycker om att sjunga, dansa och leka.
– Är medveten om sexualitet.
– Barn kan lätt bli ledset.
– Kan skilja mellan fantasi och verklighet.

Barnets språkutveckling 4-5 år

När barn är fyra år har de ofta kommit långt i sin språkutveckling och börjar nu använda grammatik på rätt sätt. Men svåra ljud som r, s, tje- och sje-ljudet uttalas ofta inte helt rätt förrän barnet är runt 6-7 år. När barn är mellan 4 och 5 år frågar de ofta ”Varför?”. De funderar även ”tänk om” och berättar gärna egna påhittade historier. Fula ord kan nu tyvärr hitta in i språket.

När barn pratar börjar de nu använda ”jag” istället för sitt eget namn. De pratar ofta mycket och leker med ord. Nu används även prepositioner såsom, på, i, under, då, bakom och före.

Vanliga konflikter

Konflikterna i den här åldern är relativt få. Många barn kan vara rädda för att vara ensamma eller för att bli lämnade, vilket i sig kan orsaka en konflikt. Nästa stora konfliktperiod är annars sexårstrotsen som även kallas för lilla tonåren.

Läs även om barnets utveckling 3-4 år.

Källa barns utveckling 4 till 5 år: 1177, psykologiguiden, www.rikshandboken-bhv.se, barnsidan.se, barntotal.se, www.mll.fi/se.

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: