Barn och skärmtid

Skärmtid är något som det pratas en hel del om i olika forum för föräldrar. Det finns de som menar att för mycket tid framför datorn, eller skärm generellt, är skadligt för barnen. Andra menar att det inte är tiden framför en skärm som är det väsentliga måttet på barns påverkan.

Småbarn kan använda surfplattor

I början av 2015 fluorerade det åsikter och studier om att det var skadligt för småbarn att ha för mycket skärmtid. Barnläkare Hugo Lagercrantz, även professor vid Karolinska institutet, gick bland annat ut och sa att barn under två år inte ska titta på skärm alls.

Lagercrantz menar att för mycket skärmtid försenar deras språkutveckling och att det även kan göra barn närsynta. Han poängterar dock att det finns för lite forskning på området för att dra några slutsatser i dagsläget. Senare under året spreds även informationen att man skulle begränsa skämtiden till två timmar per dag.

I oktober 2015 gick svenska och amerikanska experter ut med ändrade rekommendationer. Den huvudsakliga justeringen är att skärmtid i sig inte är farlig, så länge du ger lite riktlinjer. Precis som vilken annan miljö som helst, kan media ha positiva och negativa effekter. Begränsa därför tiden framför skärmen, men du behöver inte ta bort den. Det är även viktigt att barn får utöva ”skärmfria” lekar samt att föräldrarna gärna ska delta i de digitala upplevelserna. Använd sunt förnuft när det kommer till skärmtid – som med mycket annat är lagom bäst!

Barn och tiden framför skärmar

Tittar man på den tid som barn tillbringar med att titta på TV, spela videospel, använda mobiltelefon, dator eller surfplatta så tillbringar barn mellan 5 och 16 år tillbringar i snitt 6,5 timmar per dag framför olika skärmar, jämfört med 3 timmar 1995. Tonårskillar har högst snitt. De lägger 8 timmar per dag på skärmtittande. Det visar en ny studie som heter The Connected Kids report som sammanställts av undersökningsföretaget Childwise.

”Det viktiga är innehållet, inte tiden”.
Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet.

Elza Dunkels forskar på nätanvändandet och hur barn beter sig på nätet. Hon menar att det är fel av föräldrarna att fokusera på antalet timmar som barnet sitter framför skärmen. Nätet är en tillgång och används det som kunskapsinhämtning är det inte något negativt. Elza Dunkels säger att fördelarna med internet överväger nackdelarna. Barn får ut mer av att vara på nätet än vad det tar. Det finns enstaka fall då barn tagit skada av för mycket skärmtid men generellt så blåses dessa historier upp allt för mycket. Se till vad barnet gör framför datorn och inte hur länge de sitter där. Onlinespel som inverkar på läxläsning och skolgång kan givetvis ha en negativ effekt.

 

Barn 10-12 år och skärmtid

Karolinska Institutet, Reykaviks Universitet och Columbia University fick 2012 publicerat artikeln Electronic screen use and mental well-being of 10–12-year-old children (länk till artikeln) hos The European Journal of Public Health Advance Access, som vetenskapligt och tydligt fastställer att barn mår dåligt av att sitta framför en elektronisk skärm, t ex TV eller dator.

”Ju mer tid de spenderar framför skärmen dagligen, desto mer dåligt mår barnen.”

Slutsatserna i denna studie är extremt tydliga rent vetenskapligt och visar på en signifikant påverkan. Datat för studien är hämtat från alla isländska barn i åldern 10 – 12 år i en nationell datainsamling 2007. Över 10 000 barn har svarat.

Tips angående barn och skärmtid

  • Sömnen är viktig för barn och sömnbrist leder till både fysiska och psykiska hälsorisker. Låt därför inte skärmtiden påverka barnets sängtider sovrutiner.
  • Ge barnen riktlinjer för hur mycket och på vilket sätt det är okej att sitta framför skärmen. Studier och kunskapsinhämtning är en sak – spel en annan.
  • Glöm inte den fysiska aktiviteten. Att sitta stilla i flera timmar i sträck gör kroppen understimulerad.
  • Föregå med gott exempel. Hur mycket sitter du själv framför skärmen? Se till att du själv inte sitter och stirrar i skärmen och sedan säger åt barnen att aktivera sig.
  • Boka tid för fysisk aktivitet. Ta med barnen till lekland, åk ut i skogen eller till parken. Uppmuntra till fysisk lek.
  • Uppmuntra det sociala livet genom att exempelvis förbjuda skärmar under middagar och under andra sociala möten.

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj:

Källa: Sveriges radio mars 2015, idg.se okt 2015, metro mars 2015, folkhalsan.fi.