Barn med hög IQ lever längre

Enligt en brittisk studie som nyligen publicerats så säger resultatet att barn med hög IQ lever längre. Studien är gjord vid University of Edinburgh där forskare har följt 33536 män och 32229 kvinnor som föddes i Skottland 1936 fram till december 2015. Vid elva års ålder testade forskarna deras IQ och ser nu ett samband mellan resultatet på intelligenstesten och livslängd.

Kan vi lära av smarta barn?

Professor Ian Deary som ledde studien tror att resultatet bådar gott inför framtiden. Han hoppas på att man genom att ta reda på vad det är smarta människor gör och kopiera beteendet, så kan chansen för ett längre och hälsosammare liv komma alla till nytta.

I studien så tittade man även på andra faktorer som skulle kunna påverka resultat såsom ålder, kön och socioekonomisk status. Även om man sorterade för dessa faktorer så kvarstod resultatet att hög intelligens innebar längre livslängd. Studien visade att risken både att dö i sjukdom såsom hjärtsjukdomar och luftvägssjukdomar samt risken att dö i olyckor, var längre hos de som påvisade högre IQ i testet.

Varför lever smarta barn längre?

Idag vet man inte säkert varför det är så. Forskarna misstänker dock att det beror på att intelligenta personer är bättre på att ta hand om sig själv, träna mer och uppsöka läkare när de är i behov av vård. Den exakta orsaken till varför barn med högre IQ lever längre undersöks idag av flera forskarlag.

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: